ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประจำเดือนมีนาคม 2565

New Feature ประจำเดือน มีนาคม 2565

เพิ่มรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งภาษี “ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet”

HRMI8 > Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง > เพิ่มรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลนำส่งภาษี “ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet

 

            ตัวอย่าง ไฟล์ข้อมูลนำส่ง มีตัวอย่าง ดังรูป

        สามารถดู Format ของ “ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet” ได้ที่ Help > Bank & Fund Format > ภาษี > ภ.ง.ด.1ก ยื่นผ่าน Internet

 

 
  เพิ่มการแสดงรายได้ประจำ ในหนังสือรับรองเงินเดือน

           เนื่องจากรายงาน หนังสือรับรองเงินเดือน แสดงเพียงข้อมูลทางการเงินเพียงเงินเดือน หรือค่าจ้างต่อวันของพนักงานเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเดือนพนักงานอาจมีรายได้ประจำที่ได้รับทุกเดือนอยู่ด้วย จึงมีการเพิ่มการแสดงรายการรายได้ประจำของพนักงานลงในรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่าง

  • พนักงานรายวัน : แสดงข้อมูลอัตราค่าจ้าง รายได้ประจำต่อเดือนทั้งหมด และแจกแจงรายการรายได้ประจำ ดังรูป

  • พนักงานรายเดือน : แสดงข้อมูลอัตราค่าจ้าง รายได้ประจำต่อเดือนทั้งหมด และรวมรายได้ต่อเดือนทั้งหมด จากนั้นแจกแจงรายการรายได้ประจำ ดังรูป

  • กรณีพนักงานมีรายได้ประจำมากกว่า 4 รายการ ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป จะแสดงยอดรวมกันในชื่อ “รายได้อื่นๆ”

   579
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์