ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ปรับการทำงานประมวลผลสิ้นปี ให้รองรับการประมวลผลสิ้นปีมากกว่า 1 องค์กร

HRMI8 > ปรับการทำงานประมวลผลสิ้นปี ให้รองรับการประมวลผลสิ้นปีมากกว่า 1 องค์กร

แบบเดิม :

 1. License STD: สามารถประมวลผลปิดสิ้นปีได้เฉพาะองค์กรที่ Login เท่านั้น

 

 1. License Multi: สามารถประมวลผลปิดสิ้นปีได้ทีละองค์กรเท่านั้น จากการเลือก Dropdown Organization

 

แบบใหม่ : สามารถประมวลผลปิดสิ้นปีได้มากกว่า 1 องค์กร

 1. License STD

 

 1. License Multi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ปรับให้จัดเก็บนำส่งสามารถเลือกประเภทไฟล์ได้ ระหว่าง UTF-8 และ UTF-8 with BOM

            HRMI8 Version 072.0 ปรับให้จัดเก็บข้อมูลนำส่งธนาคารสามารถเลือกได้ว่าจะให้นำส่งไฟล์เป็น UTF-8 หรือ UTF-8 with BOM เพื่อให้รองรับการนำส่งของธนาคารนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่าง หน้าจอจัดเก็บข้อมูลนำส่ง

  แบบเดิม

  แบบใหม่

  ตัวอย่างไฟล์นำส่งที่ Generate ออกมาเป็นแบบ UTF-8 และ UTF-8 with BOM


  ปรับหน้าจอประมวลผลเวลาทำงานเข้าสู่ระบบเงินเดือน ให้มีการแสดง Tooltip

  บอกทศนิยมจริงตรงส่วนของช่องจำนวน


           

  HRMI8 Version 072.0 ปรับหน้าจอประมวลผลเวลาทำงานเข้าสู่ระบบเงินเดือน ให้มีการแสดง Tooltip ตรงส่วนของช่องจำนวน เพื่อบอกทศนิยมจริงที่ใช้ในการคำนวณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ตัวอย่าง หน้าจอประมวลผลเวลาทำงานเข้าสู่ระบบเงินเดือน > ตรวจอบการคำนวณรายได้ – รายหัก 

  หมายเหตุ :

  • ทศนิยมที่แสดงใน Tooltip จะแสดงเป็นตัวเลขฐาน 100 ตัวอย่างเช่น

  จำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำ OT คำนวณแล้วได้จำนวน 9 ชั่วโมง 30 นาที แต่ค่าที่ใช้คำนวณเป็น 9.50 เมื่อชี้ที่ Tooltip จะแสดงดังรูป

   498
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์