ประจำเดือนกันยายน 2564

ประจำเดือนกันยายน 2564

ปรับให้รายหักประจำ และรายหักไม่ประจำ

รองรับการกำหนดประเภทเงินได้ตามมาตรา 40(2)

HRMI8 Version 070.0 เนื่องจากรายหักประจำ และไม่ประจำต้องสามารถกำหนดประเภทรายได้ตามมาตรา 40(2) ได้ จึงมีการปรับเพิ่มเติมให้รองรับการใช้งาน เพื่อให้สามารถนำไปคำนวณในส่วนของฐานคำนวณภาษีสำหรับรายได้ประเภท 40(2) ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าจอกำหนดข้อมูลรายได้ – รายหัก

แบบเดิม

 

 

แบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่อยู่ระหว่างอนุมัติลำดับขั้นได้

  HRMI8 Version 070.0 ปรับให้สามารถยกเลิกเอกสารที่อยู่ระหว่างอนุมัติลำดับขั้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่าง หน้าจอบันทึกขออนุมัติลา

  • สามารถยกเลิกเอกสารที่อยู่ระหว่างอนุมัติลำดับขั้นได้ ดังรูป


  • หลังจากยกเลกเอกสารแล้ว สถานะเอกสารจะแสดงเป็นคำว่า “ยกเลิก ดังรูป

  • เมื่อเข้าไปดูเอกสารในหน้าบันทึกอนุมัติการร้องขอ สถานะเอกสารจะแสดงเป็นคำว่า “ยกเลิก และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังรูป

   

   

   568
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์