ประจำเดือนมกราคม 2564

ประจำเดือนมกราคม 2564

ปรับการลาพิเศษประเภทลาคลอด ให้สามารถลาเป็นชั่วโมงได้

 

            เนื่องจากเดิมการขอลาพิเศษประเภทลาคลอด จะไม่สามรถลาเป็นชั่วโมงได้ แต่เนื่องจากมีการปรับกฎหมายการขอลาคลอดจาก “ลาคลอดจากเดิม 90 วัน (ลาคลอดอย่างเดียว) ปรับเพิ่มเป็น 98 วันรวมลาฝากครรภ์ ซึ่งลาฝากครรภ์ พนักงานสามารถลาแบบชั่วโมงได้ ใน HRM8 Version 054.0 จึงมีการปรับโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แบบเดิม : พนักงานจะไม่สามารถลาคลอดเป็นจำนวนชั่วโมงได้ ต้องขอลาเต็มวันอย่างเดียวเท่านั้น

แบบใหม่ : ปรับให้สามารถลาคลอดเป็นชั่วโมงได้

 เพิ่มเติม

  1. ปรับเพิ่มกรณีลาพิเศษประเภทลาคลอด หลายวันติดต่อกัน ดังนี้

 

จะสามารถแก้ไขเวลาเริ่มต้นของวันที่น้อยที่สุด และเวลาสิ้นสุดของวันที่มากที่สุดของการลาได้เท่านั้น 

  1. กรณีขอลาพิเศษประเภทลาคลอด แบบเลือกช่วงวันที่ใหม่เป็นครั้งที่ 2 จะปรับให้แสดงข้อมูลการขอลาตามช่วงที่เลือกล่าสุดเท่านั้น ป้องกันมีการแก้ไขจำนวนชั่วโมงของข้อมูลก่อนหน้า ดังนี้ 

กรณีขอลาวันที่ 04/12/2563 – 07/12/2563
 

         และมีการเลือกช่วงวันที่ใหม่ เป็นวันที่ 11/12/2563 – 14/12/2563 หลังจากกดแสดงข้อมูลกะงาน ข้อมูลการขอลาจะแสดงเป็นวันที่ 11/12/2563 – 14/12/2563 เท่านั้น
   

            ในระบบ ESS Pro มีการปรับตามภาพด้านล่าง

 


 

 


Employee Self Service (ESS Pro)

New Feature Version 053.0 (Release 04/01/2564)

  1. Approve center > ขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย : เพิ่มหน้าจอขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่ายที่ระบบ ESS Pro เพื่อให้สามารถขอเอกสารทางออนไลน์ได้

เมนูขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย ที่ Module Approve Center

หน้าจอขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย

 

 

 

 

 

 
เพิ่มการแสดงข้อมูลแบบเรียงตามพนักงาน
โดยปรับหน้าจอให้รองรับการแสดงผลได้ 2 แบบ  1. Time Attendance > ข้อมูลการลงเวลาทำงาน : เพิ่มการแสดงข้อมูลแบบเรียงตามพนักงาน

 โดยปรับหน้าจอให้รองรับการแสดงผลได้ 2 แบบ คือ

  • เรียงตามพนักงาน : แสดงข้อมูลการลงเวลาที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามชื่อพนักงาน

และเรียงข้อมูลการลงเวลาจากวันที่จากน้อยไปมาก

  • เรียงตามวันที่ทำงาน : แสดงข้อมูลการลงเวลาที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลตามวันที่การลงเวลา

 และเรียงข้อมูลการลงเวลาจากรหัสพนักงานน้อยไปมากหน้าจอข้อมูลการลงเวลาทำงาน

 


 397
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์