ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประจำเดือนตุลาคม 2563

เพิ่มการลบข้อมูลรูปภาพจากการลงเวลาของ ESS Pro

และ เพิ่มการตรวจสอบสถานะของ Database


1. HRMI > Administrator > Compact Database > เพิ่มการลบข้อมูลรูปภาพจากการลงเวลาของ ESS Pro และ เพิ่มการตรวจสอบสถานะของ Database

แบบเก่า

แบบใหม่

 • ตัดส่วนของการ Clear Audit Trail ของ HCM ออก เนื่องจาก HRMI และ HCM แยก Product กัน และ HCM มีส่วนของ Clear Audit ใน Product ตัวเองอยู่แล้ว
 • เพิ่ม Clear Image form Timestamp Mobile เพื่อสามารถเคลียร์ข้อมูลรูปภาพจากการลงเวลาของ ESS Pro ได้

ทำการเคลียร์รูปภาพก่อนวันที่ 03/09/2563รูปภาพของวันที่ 1 – 2/09/2563 จะถูกลบออก

 • เพิ่มปุ่ม Check Index สำหรับตรวจสอบ Database Index (รายละเอียดวิธีการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร วิธีตรวจสอบค่า Database Index เพื่อพิจารณา Rebuild Index”)วิธีตรวจสอบค่า Database Index เพื่อพิจารณา Rebuild Index

ตรวจสอบค่า Database Index เพื่อให้ทราบว่าควรทำการ Rebuild Index แล้วหรือไม่ (ทำให้ใช้งานโปรแกรมได้เร็วขึ้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง หน้าจอ Compact Database > ปุ่ม Check Index > สำหรับตรวจสอบค่า Database Index

เมื่อคลิกที่ปุ่ม Check Index จะมีข้อความแจ้งเตือนยืนยันการตรวจสอบ

 • กด No เพื่อยกเลิกกระบวนการตรวจสอบ
 • กด Yes เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

โดยแบ่งการแสดง % ดังนี้

 • 1-60 % แจ้งเตือน "Database Index is Well." และข้อความเป็นสีเขียว หมายถึง ไม่จำเป็นต้อง Rebuild Index ก็ได้ เพราะ Database มีการจัดเรียง Index ดีอยู่แล้ว

 • 61 - 85 % แจ้งเตือน "You should Reorganize Index." และข้อความเป็นสีเหลือง พร้อมกับเลือก Checkbox ให้ หมายถึง ควร Rebuild Index

 • 86 - 100 % แจ้งเตือน "You need Reorganize Index." และข้อความเป็นสีแดง ตามภาพ พร้อมกับเลือก Checkbox ให้ หมายถึง ต้อง Rebuild Index
เพิ่มการ Import ข้อมูล กยศ. ผ่านบันทึกการจ่าย
 1. HRMI > Payroll > บันทึกการจ่าย > เพิ่มการ Import ข้อมูล กยศ. ผ่านบันทึกการจ่าย
 • หน้าจอกำหนดรหัสรายได้ - รายหัก เพิ่มรหัสรายได้ กยศ. รหัส DEC_SLF ดังรูป
 1. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นการเพิ่มข้อมูลรหัสบัญชี
 2. หน้า List จะไม่สามารถลบ รายหัก DEC_SLF ได้

 • เพิ่มเมนู Import/Export การหักชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใน More Action หน้า List บันทึกการจ่ายหน้าจอ Import และ Export

 • กรณีเลือก Option Import ให้นำไฟล์ Excel จากทาง กยศ. มา Import เข้าเพื่อทำการบันทึกจ่าย ตัวอย่างไฟล์ ดังรูปเมื่อ Import สำเร็จข้อมูลจะถูกบันทึกลงในส่วนของการบันทึกจ่าย ดังรูปสามารถแก้ไขข้อมูลที่ Import เข้ามาได้ ด้วยการคลิกปุ่มแก้ไขเอกสาร

 • กรณีเลือก Option Export จะเป็นการ Export File การบันทึกจ่าย กยศ. ในรูปแบบของไฟล์ประเภท CSV ดังรูป 1176
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์