ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR  ต้องรู้ >> รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษา งานนักวิเคราะห์ งานบริการลูกค้า งานวิศวกร เป็นต้น

รายละเอียดของสายอาชีพ                                                      

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  – พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบบัญชี
  – พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  – พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  – ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  – ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  – เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  – พนักงานฝ่ายเอกสาร
  – เลขานุการผู้บริหาร
  – ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  – ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  – เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  – เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  – พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  – นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  – พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  – ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  – ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  – นักเศรษฐศาสตร์
  – เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  – ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  – ผู้จัดการกองทุน
  – ผู้จัดการการลงทุน
  – ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  – เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  – เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  – สถาปนิก
  – วิศวกรโยธา
  – ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  – คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  – หัวหน้าคนงาน
  – มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  – พนักงานรังวัด
  – ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  – วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  – นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  – ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  – พนักงานรับโทรศัพท์
  – พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  – พนักงานเก็บบิล/เงิน
  – พนักงานขับรถ
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย
  – แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  – คนส่งเอกสาร
  – บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  – วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  – วิศวกรด้านการออกแบบ
  – วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  – วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  – เจ้าหน้าที่สนาม
  – ช่างฟิต
  – วิศวกรอุตสาหกรรม
  – เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  – ช่างเครื่อง
  – วิศวกรเครื่องกล
  – ช่างปะปา
  – วิศวกรฝ่ายขาย
  – เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรด้านโครงสร้าง
  – ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  – ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  – นักกีฬา
  – ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  – นักเต้น/หางเครื่อง
  – ช่างแต่งหน้า
  – ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  – ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  – ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  – เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  – ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  – ผู้ออกแบบ AutoCAD
  – ช่างเทคนิคทางด้านสี
  – ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  – นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  – Accounting Officer/ Manager
  – Accounting Supervisor and Clerk
  – Assistant Accounting Manager
  – Auditor
  – Billing/ Invoice Officer
  – Book-Keeper
  – Costing/Budgeting Manager
  – Credit Control
  – Field Control Officer
  – Internal/External Audit
  – Senior Accounting Manager
  – Senior/Chief Accountant
  – Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  – Administrative Assistant/Staff/Manager
  – Document Controller
  – Junior/Senior/Executive Secretary
  – Office Clerk/Assistant/Manager
  – Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  – Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  – Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  – Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  – Ground Crew/Cabin Crew
  – Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  – Bank Teller/Clerk
  – Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  – Commercial Credit Officer
  – Credit/ Financial Analyst
  – Credit/ Financial Controller
  – Economist
  – Financial Planning / Planner
  – Financial Research
  – Fund Manager
  – Investment Portfolio Manager
  – Investment Specialists
  – Leasing Officer
  – Loan Credit Officer
  – Market Risk Officer/Manager
  – Project Finance
  – Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  – Architect
  – Civil Engineer
  – Contracts Manager
  – Draughtsman/Draftsman
  – Foreman
  – Interior Designer
  – Land Surveyor
  – Quantity Surveyor
  – Safety Officer/Manager
  – Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  – Business Analyst
  – Business Consultants
  – Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  – Customer Relationship Officer/Manager
  – Customer Services Officer/Manager
  – Operator
  – Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  – Bill Collector
  – Driver
  – Guard/ Security
  – Maid/Housekeeper
  – Messenger
  – Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  – Audio/Video Engineer
  – Design Engineer
  – Electronics/ Electronics Engineer
  – Engineer (Repair & Maintenance)
  – Environmental Engineer
  – Field technician
  – Fitter
  – Industrial Engineer
  – Maintenance/ Repair Technician
  – Mechanic
  – Mechanical Engineer
  – Plumber
  – Sales Engineer
  – Service Technician/ Technical Support
  – Structural Engineer
  – Technical Service Adviser
  – Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  – Art Director
  – Athlete
  – Costume Attendants/Design
  – Dancer
  – Make-up Arist
  – Models/Star/Singer/Musician
  – Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  – Medical Social Worker
  – Programme Assistant
  – Rehabilitation Officer
  – Senior Community Development Officer
 • Graphic Design/Designer/Garment
  – Art Director
  – AutoCAD Designer
  – Color Technician
  – Computer Animator
  – Fashion Designer


ที่มา : th.jobsdb.com
 669
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์