บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด

บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด

"ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น"
คุณสมสกุล โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  จำหน่าย และส่งออกเครื่องสำอางค์
 • ทุนจดทะเบียน:
  -
 • จำนวนพนักงาน :
  -
 • สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น""
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  "มี Function การทำงานรองรับกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ และโปรแกรมช่วยลดระยะเวลาในการทำงาทำหน้าที่จดจำ เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน ตรงตามจุดประสงค์ขององค์กร และช่วยให้การทำงานบางส่วนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น"
บทความโดย : บริษัท เอ แอนด์ ซี คอสเมติกส์ จำกัด
website บริษัท : https://www.arcosmo.com
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 2301
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์