บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

"พิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมเป็นหลัก และ พิจารณาจากทีมสนับสนุนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในระยะยาว"
คุณ วุฒิชัย สอนหินลาด
-
ตำแหน่ง :ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  บริษัท "มีเดีย สตูดิโอ" มีธุรกิจหลักคือช่องเคเบิลทีวี "มีเดีย แชนแนล" และผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุและ "มีเดีย สตูดิโอ"
 • ทุนจดทะเบียน:
  343,897,960 บาท
 • จำนวนพนักงาน :
  380 คน
 • สาเหตุที่นำ HRMI มาให้ใช้ในการทำงาน?

  "พิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมเป็นหลัก และ พิจารณาจากทีมสนับสนุนว่ามีความพร้อมหรือไม่ ในระยะยาว"
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  " ในเบื้องต้น ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้งานอะไรมากนัก เนื่องจากคุณสมบัติของโปรแกรมมีมากพอสมควร แต่ก็มีการบ้างเล็กน้อย เช่น ในส่วนของการกำหนด Job Group กับ Job Level เพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำรายงานประโยชน์ที่ได้รับ จากการใช้งาน
         1. ความสะดวกในเรื่องเอกสาร เช่น การทำสัญญาจ้าง หรือ เอกสารอื่นๆ เนื่องจากสามารถกำหนดได้ในโปรแกรม และดึง ฐานข้อมูลมาใช้ได้เลย
         2. ฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำรายงาน
         3. หัวหน้างานสามารถดูพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
         4. ลดงานเอกสาร และ การจัดเก็บข้อมูล "
  ปัญหาเบื้องต้นที่พบคือ การกำหนดสิทธิในการดูข้อมูล หรือ การแก้ไขข้อมูลค่อนข้างต้องระวังมาก และ ต้องดูในหลายๆมุมมอง เช่น ไม่ต้องการให้ นาย ก. สามารถดูเรื่องของเงินเดือนได้ แต่หากให้นาย ก เป็นคนทำเอกสารเรื่องสัญญาจากที่พิมพ์ออกจากระบบ นาย ก. ก็จะสามารถพิมพ์รหัสพนักงานที่ต้องการทราบเงินเดือน โดยดูรายสัญญาจ้างที่ระบบได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
 • ความประทับใจต่อ Program/บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

  "เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ และ ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส"
 • เกี่ยวกับบริษัท

  http://www.mediastudio.co.th


บทความโดย : คุณ วุฒิชัย สอนหินลาด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 8125
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์