บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด

บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด

“ต้องการตัวช่วยให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน การเรียกดูข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานลง พิจารณาคัดเลือก Software Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มาใช้งานนั้นช่วยให้การทำงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ ประหยัดเวลาในการทำงานลง และทำให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น”
คุณสุขภาลักษณ์ จันบรรทัด

ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว
 • ทุนจดทะเบียน:
  80,000,000.00 ล้านบาท
 • จำนวนพนักงาน :
  100 คน
 • สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกนำใช้ Software มาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการทำงานช่วยให้การทำงานข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้ครอบคลุมมากขั้น เช่นที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินเดือน และช่วยให้การเรียกดูข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสะดวกมากขึ้น"
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  "จากการที่ทางผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหาร ได้ทำการพิจารณาคัดเลือก Software Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มาใช้งานนั้นช่วยให้การทำงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ ประหยัดเวลาในการทำงานลง และทำให้พนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
 • Program ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นั้นช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ อย่างไรบ้าง ?

  "ตัว Software HRMI มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลใหม่ และทำให้ใช้เวลาการ ทำงานน้อยลง การทำงานบางหน้าจอแยกฟังก์ชั่นกันอย่างชัดเจน ช่วยให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น "

บทความโดย : บริษัท ทราเว๊กซ จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 3342
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์