บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

"เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้นตัว ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยุ่งยาก Prosoft HRMIสามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา"
คุณสมศรี สนธิสมบัติ

ตำแหน่ง : Assistant GM and Admin Manager
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • ทุนจดทะเบียน:
  11,000,000.00 บาท
 • จำนวนพนักงาน :
  100 คน
 • สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มของกำลังคนมากขึ้น ประกอบกับมีการแตกสาขาเพิ่มขึ้น ทำให้การเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการทำงานของพนักงานต่างๆทำไปด้วยความยากลำบาก จึงเห็นความสำคัญของการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  "ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2-3 บริษัทและจากการได้ดูเจ้าหน้าที่ที่มา Present ให้ดู เมื่อเปรียบเทียบ กันแล้ว เห็นความแตกต่างของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด มีความยืดหยุ่น ง่ายและสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล ทางด้านทรัพยากรบุคคลหลายด้านเกือบครอบคลุมทั้งหมด แม้มีราคาที่แพงกว่า โปรแกรมอื่น ทางบริษัทจึงเลือกใช้ เนื่องจากบริษัท คำนึงถึงศักยภาพในการรองรับงานและสามารถ Support ได้เมื่อมีปัญหาการ ใช้โปรแกรม"
 • Prosoft HRMI ของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด นช่วยลดปัญหาขั้นตอนในการทำงานได้อย่างไรบ้าง ?

  "สามารถลดขั้นตอนในการคำนวณภาษีเงินเดือน ด้วยระบบ Manual ซึ่งอาจจะมีการผิดพลาดได้ และยังมีระบบการเตือนเมื่อข้อมูลพนักงาน เช่น วันหมดอายุบัตรประชาชน ของพนักงานหมดลง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเตือนความจำให้แก่แผนกบุคคล ให้สามารถทำข้อมูลให้ Update ตลอดเวลา"
 • ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทางด้าน Product หรือทางด้าน การบริการของทางบริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด ?

  "ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ Prosoft อาจมีความยากในเบื้องต้น เนื่องจากความใหม่และ ไม่เคยชินในระบบ จึงอาจจะต้องมีการติดต่อสอบถามกับพนักงานหลายครั้ง พนักงานที่ให้บริการของ Prosfot จะต้องมีความอดทนกับความไม่รู้เรื่องของลุกค้าสูง ซึ่งก็ต้องขอชมเชยว่าพนักงานส่วนใหญ่ ให้บริการได้ดีมาก แต่อาจมีบางท่านที่อาจจะไม่ใจเย็นพอ และมีความอดทนน้อย ในการให้คำอธิบายกับลูกค้าที่ยังไม่ชิน เนื่องจากเพิ่งเคยเห็นหน้าตาของโปรแกรม และยังไม่ชิน ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ Prosoft สูญเสียส่วนแบ่ง ทางการตลาด ในการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อซ้ำ หรือ แนะนำให้กับบริษัทอื่น ก็อาจเป็นได้ แต่โดยรวมแล้ว หลังจากที่ใช้ได้ 2 เดือน ก็รู้สึกว่า “ รู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้ว”

บทความโดย : บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 7227
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์