บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

" โปรแกรมเข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากในการใช้งาน มีการติดตามพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี "
คุณปริญญา ราษีบุษย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  ธุรกิจอุตสาหกรรม
 • ทุนจดทะเบียน:
  190,000,000.00 ล้านบาท
 • จำนวนพนักงาน :
  500 คน
 • สาเหตุที่นำ HRMI มาใช้ในการทำงาน

  สาเหตุที่เลือกใช้โปรแกรม คือ โปรแกรมเข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากในการใช้งาน มีการติดตามพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
 • เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์

        1.ช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณ
        2.เพื่อลดเวลาในการทำงาน
        3.สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย

บทความโดย : บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 5216
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์