• หน้าแรก

  • News

  • News & Events

  • คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

  • หน้าแรก

  • News

  • News & Events

  • คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต อาจารย์พิเศษในสถาบันชั้นนำของประเทศ นักแปลและล่าม อีกทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัท CPIM Thailand และ PROENGITECH INTERNATIONAL และคุณพรทิพย์ พานิช ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือกับคุณวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ และเยี่ยมชมดูงานทั้งแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และแผนกการตลาดและการบริการลูกค้า เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาและต่อยอดการตลาดซอฟท์แวร์ และ web application ของไทยข่าวโดย : คุณสุดารัตน์ เพ็งขุนทด
 2124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์