ข้อมูลโครงสร้างพนักงาน

ข้อมูลโครงสร้างพนักงาน


 

       ใช้สำหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยจะแสดง Chart ของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร สามารถดูข้อมูลได้ 3 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอนหรือแนวตั้ง 2.แบบ List 3. แบบ Card โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้างและรหัสพนักงานคนไหนบ้าง ซึ่งข้อมูลจะมีให้เลือกตามที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ Windows Application 
   
Benefit :

  • สามารถแสดงโครงสร้างพนักงานได้
  • สามารถเลือกแสดงดูข้อมูลได้ 3 แบบ คือ 1.แบบ Chart – แนวนอนหรือแนวตั้ง 2.แบบ List 3. แบบ Card ได้
  • สามารถทราบถึงโครงสร้างพนักงานในองค์กรว่ามีทั้งหมดกี่คน และแต่ละคนสังกัดหน่วยงานไหน
  • กรณีที่ View แบบ Card แสดงข้อมูลดังนี้ แสดงรูป, รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, หน่วยงาน, หัวหน้างาน,
   วันที่เริ่มงาน,วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์และE-mail
 2931
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์