เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน


       ใช้สำหรับในการเปลี่ยน Username และ Password ของพนักงาน ซึ่งการเปลี่ยน Username และ Password ที่ระบบ ESS นั้น จะมีผลต่อการ Log In ใน Windows Application เพราะการ Log In ที่ Windows Application หลังจากการเปลี่ยน Username และ Password จะต้องใช้ Username และ Password ที่เปลี่ยนที่ ESS นั่นเอง 
   
Benefit : 

  • สามารถเปลี่ยน Username และ Password ของตนเองได้
  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลนั้นก่อนที่จะยอมให้มีการเปลี่ยน Username และ Password โดยจะมีส่วน
   ที่ให้ยืนยัน Username และ Password เดิมก่อนที่จะให้มีการเปลี่ยน Username และ Password ใหม่
  • สามารถตรวจสอบ Username ที่เปลี่ยนใหม่ว่ามีการซ้ำกับ Username ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ในกรณีที่มี Username ซ้ำ
   จะมี Message แจ้งเตือน
  • กรณีที่พนักงานได้ยืนยัน Username และ Password ผิดพลาด จะมี Message แจ้งถึงความไม่ถูกต้องของการยืนยัน Username และ Password นั้น
 2342
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์