บันทึกแก้ไข,ปรับปรุงข้อมูล MIS (Manual)

บันทึกแก้ไข,ปรับปรุงข้อมูล MIS (Manual)

บันทึกแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลระบบ MIS (Manual) เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลจากการประมวลผล MIS และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เช่น แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และเพิ่มข้อมูลในกรณีที่ต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของโปรแกรม HRMi นำมาออกรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์

คุณสมบัติ

Benefit

 4615
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์