ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่ในมีอยู่ใน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเลือกปีที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS
  • สามารถเลือกช่วงเดือนที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS
  • สามารถเลือกองค์กรที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS สามารถเลือกได้ครั้งละ 1 องค์กร
  • สามารถเลือกช่วงหน่วยงานที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS หรือ ถ้าไม่เลือก โปรแกรมจะประมวลผลให้ทุกหน่วยงาน
  • สามารถเลือกระบบที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ระบบ
 3946
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์