ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

ประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ ที่ในมีอยู่ใน HRMI เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเลือกปีที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS
  • สามารถเลือกช่วงเดือนที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS
  • สามารถเลือกองค์กรที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS สามารถเลือกได้ครั้งละ 1 องค์กร
  • สามารถเลือกช่วงหน่วยงานที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS หรือ ถ้าไม่เลือก โปรแกรมจะประมวลผลให้ทุกหน่วยงาน
  • สามารถเลือกระบบที่ต้องการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปเก็บในระบบ MIS สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ระบบ
 4181
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์