บันทึกข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

บันทึกข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ สำหรับประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS เช่น กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน สำหรับประมวลผลขาด ลา มาสาย กำหนดรูปแบบไตรมาส จำนวนวันในแต่ละเดือน เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • กำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงาน สำหรับประมวลผลขาด ลา มาสาย
  • กำหนดรูปแบบไตรมาส เพื่อหาช่วงเดือนที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ของไตรมาส นำมาใช้เลือกช่วงไตรมาสในการแสดงรายงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
  • สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้
 3229
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์