บันทึกข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

บันทึกข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS

ข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ สำหรับประมวลผลข้อมูลเข้าระบบ MIS เช่น กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน สำหรับประมวลผลขาด ลา มาสาย กำหนดรูปแบบไตรมาส จำนวนวันในแต่ละเดือน เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • กำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงาน สำหรับประมวลผลขาด ลา มาสาย
  • กำหนดรูปแบบไตรมาส เพื่อหาช่วงเดือนที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ของไตรมาส นำมาใช้เลือกช่วงไตรมาสในการแสดงรายงานเปรียบเทียบรายไตรมาส
  • สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้
 3433
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์