ปฏิทินการจ่าย - ชำระ

ปฏิทินการจ่าย - ชำระ

ใช้สำหรับตรวจสอบรายการจ่ายและชำระคืนสวัสดิการที่พนักงานยื่นคำร้องขอเบิกสวัสดิการและได้กำหนด เงื่อนไขการรับ– ชำระคืน เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์จนครบ เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกำหนดครบงวดการจ่ายและชำระคืนในรูปของปฏิทินได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกำหนดจ่าย, ชำระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชำระในรูปแบบปฏิทินได้
  • สามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลในปฏิทินได้
 3223
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์