ปฏิทินการจ่าย - ชำระ

ปฏิทินการจ่าย - ชำระ

ใช้สำหรับตรวจสอบรายการจ่ายและชำระคืนสวัสดิการที่พนักงานยื่นคำร้องขอเบิกสวัสดิการและได้กำหนด เงื่อนไขการรับ– ชำระคืน เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์จนครบ เท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกำหนดครบงวดการจ่ายและชำระคืนในรูปของปฏิทินได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกำหนดจ่าย, ชำระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชำระในรูปแบบปฏิทินได้
  • สามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลในปฏิทินได้
 3012
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์