ประมวลผลการจ่าย - ชำระ

ประมวลผลการจ่าย - ชำระ

ใช้สำหรับประมวลผลการจ่าย-ชำระสวัสดิการของพนักงาน รายการที่เกิดจาก generate อัตโนมัติของระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหักเงินจากบัญชีเงินเดือน เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงที่มาของเอกสารที่ Post เข้าสู่ระบบเงินเดือนได้
  • สามารถสร้างเลขที่เอกสารให้กับรายการที่จะ Post อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสารจะ Run ต่อจากเลขที่เอกสารปัจจุบันที่หน้าจอบันทึกจ่าย – บันทึกชำระคืน
 3217
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์