ประมวลผลการจ่าย - ชำระ

ประมวลผลการจ่าย - ชำระ

ใช้สำหรับประมวลผลการจ่าย-ชำระสวัสดิการของพนักงาน รายการที่เกิดจาก generate อัตโนมัติของระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหักเงินจากบัญชีเงินเดือน เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงที่มาของเอกสารที่ Post เข้าสู่ระบบเงินเดือนได้
  • สามารถสร้างเลขที่เอกสารให้กับรายการที่จะ Post อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสารจะ Run ต่อจากเลขที่เอกสารปัจจุบันที่หน้าจอบันทึกจ่าย – บันทึกชำระคืน
 3052
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์