บันทึกคืนทรัพย์สิน

บันทึกคืนทรัพย์สิน

ใช้สำหรับการบันทึกคืนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการชำรุดหรือสาเหตุการคืนจากการลาออกหรือเกษียณอายุ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกคืนทรัพย์สินโดยแสดงรายการทรัพย์สินที่ถือครองปัจจุบันทุกรายการได้
  • สามารถระบุสาเหตุการคืนพร้อมคำอธิบายทั้งของเลขที่เอกสารและรายตัวทรัพย์สินได้
 3132
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์