บันทึกเบิกทรัพย์สิน

บันทึกเบิกทรัพย์สิน

ใช้สำหรับบันทึกรายการเบิกทรัพย์สินให้กับพนักงานแต่ละคนโดยมีการออกเลขที่เอกสารและสามารถเลือกรายการทรัพย์สินได้หลายรายการพร้อมกัน และระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเบิก พร้อมทั้งสามารถแสดงข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือครองทรัพย์สินของพนักงานแต่ละคนได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกถือครองทรัพย์สินให้กับพนักงานทีละหลายรายการใน 1 เลขที่เอกสาร
 4519
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์