บันทึกยกเลิกสวัสดิการ

บันทึกยกเลิกสวัสดิการ

ใช้ยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคล และระบุสาเหตุยกเลิก กำหนดช่วงเวลาของการยกเลิก พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานถูกยกเลิกสวัสดิการที่เคยได้รับโดยอัตโนมัติ และการคืนสวัสดิการเมื่อครบกำหนดที่ยกเลิกไว้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไข หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกยกเลิกสวัสดิการโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมาบันทึกยกเลิกสวัสดิการรายบุคคลอีก
  • สามารถกำหนดสถานะพนักงานที่มีผลกับเงื่อนไข หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกยกเลิกสวัสดิการได้
  • สามารถกำหนดระยะเวลาการยกเลิกสวัสดิการตามเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่กำหนดได้
  • สามารถยกเลิกสวัสดิการอย่างถาวร หรือกำหนดวันเริ่มต้น – สิ้นสุดการยกเลิกสวัสดิการได้
  • สามารถเรียกดูประวัติการถูกยกเลิกสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนได้
 3131
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์