บันทึกยกเลิกสวัสดิการ

บันทึกยกเลิกสวัสดิการ

ใช้ยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคล และระบุสาเหตุยกเลิก กำหนดช่วงเวลาของการยกเลิก พร้อมทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พนักงานถูกยกเลิกสวัสดิการที่เคยได้รับโดยอัตโนมัติ และการคืนสวัสดิการเมื่อครบกำหนดที่ยกเลิกไว้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดเงื่อนไข หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกยกเลิกสวัสดิการโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมาบันทึกยกเลิกสวัสดิการรายบุคคลอีก
  • สามารถกำหนดสถานะพนักงานที่มีผลกับเงื่อนไข หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกยกเลิกสวัสดิการได้
  • สามารถกำหนดระยะเวลาการยกเลิกสวัสดิการตามเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่กำหนดได้
  • สามารถยกเลิกสวัสดิการอย่างถาวร หรือกำหนดวันเริ่มต้น – สิ้นสุดการยกเลิกสวัสดิการได้
  • สามารถเรียกดูประวัติการถูกยกเลิกสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนได้
 2798
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์