บันทึกชำระสวัสดิการ

บันทึกชำระสวัสดิการ

ใช้สำหรับสวัสดิการบางประเภทที่ต้องชำระคืนเงิน เช่น สวัสดิการเงินกู้ยืม เป็นต้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดของการรับชำระเงินคืน สามารถบันทึกชำระคืนได้หลายเอกสารซึ่งเป็นของพนักงานคนเดียวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน – รับชำระเงินได้
  • สามารถบันทึกรับชำระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนักงานแต่ละคน
 2668
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์