บันทึกชำระสวัสดิการ

บันทึกชำระสวัสดิการ

ใช้สำหรับสวัสดิการบางประเภทที่ต้องชำระคืนเงิน เช่น สวัสดิการเงินกู้ยืม เป็นต้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดของการรับชำระเงินคืน สามารถบันทึกชำระคืนได้หลายเอกสารซึ่งเป็นของพนักงานคนเดียวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน – รับชำระเงินได้
  • สามารถบันทึกรับชำระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนักงานแต่ละคน
 2895
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์