บันทึกจ่ายสวัสดิการ

บันทึกจ่ายสวัสดิการ

ใช้สำหรับจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ทำบันทึกคำร้อง ขอเบิกสวัสดิการ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการทุกรูปแบบ ซึ่งการบันทึกจ่ายในรูปแบบของเงินสดนี้ User จะเป็นผู้บันทึกเอง แต่สำหรับกรณีที่จ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบจะทำการ Post รายการจ่ายให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ User ไม่ต้องทำการบันทึกเอง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกจ่ายสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติได้ โดยการจ่ายเป็นเงินสด
  • สามารถแสดงที่มาได้ว่าเป็นเงินสดจ่ายเอง หรือ เงินโอนจ่ายผ่านโปรแกรม
  • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน – รับชำระเงินได้
 4323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์