บันทึกจ่ายสวัสดิการ

บันทึกจ่ายสวัสดิการ

ใช้สำหรับจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ทำบันทึกคำร้อง ขอเบิกสวัสดิการ ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วและรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการทุกรูปแบบ ซึ่งการบันทึกจ่ายในรูปแบบของเงินสดนี้ User จะเป็นผู้บันทึกเอง แต่สำหรับกรณีที่จ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบจะทำการ Post รายการจ่ายให้โดยอัตโนมัติ โดยที่ User ไม่ต้องทำการบันทึกเอง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกจ่ายสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติได้ โดยการจ่ายเป็นเงินสด
  • สามารถแสดงที่มาได้ว่าเป็นเงินสดจ่ายเอง หรือ เงินโอนจ่ายผ่านโปรแกรม
  • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน – รับชำระเงินได้
 4669
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์