บันทึกสมาชิก

บันทึกสมาชิก

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกสวัสดิการแต่ละประเภท โดยสามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้ทั้งสวัสดิการภายในและสวัสดิการภายนอก

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสมัครสมาชิกโดยเลือกระดับของสมาชิกที่ต้องการได้
  • สามารถให้พนักงานเลือกสมัครสมาชิกสวัสดิการที่ต้องการได้
  • สามารถให้พนักงานเลือกประเภทของสมาชิกที่จะสมัครได้ เช่น สมาชิกทั่วไป กรรมการ เหรัญญิก หรือ นายกสมาคม เป็นต้น
  • สามารถกำหนดประเภทสมาชิกของสมาชิกได้ โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือกำหนดประเภทสมาชิกได้เองจากที่ระบบกำหนดให้ (User – Enumeration)
  • สามารถเลือกระดับของสมาชิกที่ต้องการสมัครได้ (ระดับสมาชิกจะกำหนดตามที่ระบุไว้ในกำหนดสวัสดิการตามแต่ละสวัสดิการ)
 3118
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์