บันทึกสมาชิก

บันทึกสมาชิก

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกสวัสดิการแต่ละประเภท โดยสามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้ทั้งสวัสดิการภายในและสวัสดิการภายนอก

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถสมัครสมาชิกโดยเลือกระดับของสมาชิกที่ต้องการได้
  • สามารถให้พนักงานเลือกสมัครสมาชิกสวัสดิการที่ต้องการได้
  • สามารถให้พนักงานเลือกประเภทของสมาชิกที่จะสมัครได้ เช่น สมาชิกทั่วไป กรรมการ เหรัญญิก หรือ นายกสมาคม เป็นต้น
  • สามารถกำหนดประเภทสมาชิกของสมาชิกได้ โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือกำหนดประเภทสมาชิกได้เองจากที่ระบบกำหนดให้ (User – Enumeration)
  • สามารถเลือกระดับของสมาชิกที่ต้องการสมัครได้ (ระดับสมาชิกจะกำหนดตามที่ระบุไว้ในกำหนดสวัสดิการตามแต่ละสวัสดิการ)
 3289
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์