บันทึกรายการทรัพย์สิน

บันทึกรายการทรัพย์สิน

ใช้สำหรับบันทึกรายการทรัพย์สินและรายละเอียดต่างๆ ที่องค์กรมีการกำหนดใช้ โดยจะดึงข้อมูล Product และ Items ที่กำหนดที่ระบบ Setup ในส่วนของ Welfare มาสร้างเป็นรายการทรัพย์สิน พร้อมทั้งกำหนดรหัสสวัสดิการของบริษัทเข้ากับรายการทรัพย์สิน เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิในการขอเบิกสวัสดิการจากการได้ถือครองทรัพย์สินดังกล่าว

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายการทรัพย์สินให้ผูกกับสวัสดิการที่จะได้รับจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวได้
  • สินทรัพย์เดียวกัน สำหรับพนักงานแต่ละคน สามารถได้สวัสดิการมากกว่า 1 สวัสดิการที่แตกต่างกันได้
  • สามารถแสดงรายการสวัสดิการที่ได้รับจากการถือครองรายการทรัพย์สินดังกล่าวได้
 5196
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์