บันทึกรายการทรัพย์สิน

บันทึกรายการทรัพย์สิน

ใช้สำหรับบันทึกรายการทรัพย์สินและรายละเอียดต่างๆ ที่องค์กรมีการกำหนดใช้ โดยจะดึงข้อมูล Product และ Items ที่กำหนดที่ระบบ Setup ในส่วนของ Welfare มาสร้างเป็นรายการทรัพย์สิน พร้อมทั้งกำหนดรหัสสวัสดิการของบริษัทเข้ากับรายการทรัพย์สิน เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิในการขอเบิกสวัสดิการจากการได้ถือครองทรัพย์สินดังกล่าว

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายการทรัพย์สินให้ผูกกับสวัสดิการที่จะได้รับจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวได้
  • สินทรัพย์เดียวกัน สำหรับพนักงานแต่ละคน สามารถได้สวัสดิการมากกว่า 1 สวัสดิการที่แตกต่างกันได้
  • สามารถแสดงรายการสวัสดิการที่ได้รับจากการถือครองรายการทรัพย์สินดังกล่าวได้
 4813
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์