ปฏิทินนัดสัมภาษณ์

ปฏิทินนัดสัมภาษณ์

ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ โดยรวมว่า ในวันนี้, สัปดาห์นี้หรือเดือนนี้ มีการนัดสัมภาษณ์, เลื่อนนัดสัมภาษณ์ หรือ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์ใครบ้าง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถจัดทำตารางนัดสัมภาษณ์ได้ พร้อมทั้งแสดงตารางการนัดสัมภาษณ์ในรูปแบบปฏิทินได้
  • สามารถเลื่อนการนัดสัมภาษณ์และยกเลิกการนัดสัมภาษณ์ได้
  • สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งผู้สัมภาษณ์ และผู้เข้าสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ได้
  • สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการยกเลิกการสัมภาษณ์ได้้
  • สามารถแสดงปฏิทินนัดสัมภาษณ์ได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน ได้
 7051
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์