ปฏิทินนัดสอบ

ปฏิทินนัดสอบ

ใช้สำหรับการบันทึกนัดสอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการนัดวัน-เวลา สถานที่และห้องสอบในการสอบตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้ง E-mail รายละเอียดเกี่ยวกับการนัดสอบกับผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถนัดสอบผู้สมัครแต่ละตำแหน่งงาน, วัน-เวลา, สถานที่และห้องสอบได้
  • สามารถระบุผู้คุมสอบกับผู้สมัครได้้
  • สามารถส่ง E-mail รายละเอียดเกี่ยวกับการนัดสอบกับผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบได้้
  • สามารถเลื่อนการนัดสอบและยกเลิกการเลื่อนนัดสอบได้
  • สามารถแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวได้เมื่อมีการยกเลิกการนัดสอบ
 5373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์