บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร

บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร

ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของผู้สมัครแต่ละคนได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น สถานะทำข้อสอบ, สอบสัมภาษณ์, นัดทำข้อสอบและนัดสัมภาษณ์ เป็นต้น และทั้งยังสามารถ ดูรายการเอกสาร ของผู้สมัครที่ได้บันทึกมาในแต่ละขั้นตอนได้ด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงสถานะของผู้สมัครแต่ละคนได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น สถานะทำข้อสอบ,สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
  • สามารถเลือกกรองดูข้อมูลผู้สมัครตามสถานะได้
  • สามารถติดตามผู้สมัครแต่ละคนตั้งแต่สมัครจนถึงเป็นพนักงานได้
 3418
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์