บันทึก Black List

บันทึก Black List

ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อผู้ที่เข้าข่าย Black List กล่าวคือ เป็นผู้สมัครที่มีประวัติการกระทำผิดในระหว่างการทำงาน เช่น เคยทำงานที่บริษัทเก่าแล้วเคยลักขโมยทรัพย์สินบริษัท เป็นต้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน้าจอนี้คือให้ User ทำการบันทึกรายชื่อผู้เข้าข่าย Black List หลังจากนั้นในกระบวนการค้นหาผู้สมัครหากเจอประวัติผู้สมัครที่ตรงตามต้องการ แต่มีรายชื่ออยู่ใน Black List จะได้ข้ามไปหาคนอื่นๆได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อทั้งหมดได้
  • สามารถเลือกได้ว่าจะสำรองรายชื่อใดหรือจะ Clear ข้อมูลการสำรองรายชื่อของรายชื่อใด
  • สามารถแสดงรายชื่อผู้ที่สำรองรายชื่อแยกตามประเภทที่สำรองไว้ได้ เช่น ประเภทไม่ผ่านการอนุมัติจ้างงาน,ไม่ผ่านการสอบและไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เป็นต้น
  • สามารถเลือกผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อเพื่อมาสัมภาษณ์หรือสอบใหม่ได้
 3241
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์