บันทึกสำรองรายชื่อ

บันทึกสำรองรายชื่อ

ใช้สำหรับบันทึกสำรองรายชื่อ โดยเมื่อทำการตรวจข้อสอบแล้วระบบจะทำการดึงรายชื่อผู้ที่สอบไม่ผ่านมาเก็บไว้ที่หน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อ และในทำนองเดียวกันเมื่อมีการร้องขออนุมัติจ้างงาน แล้วไม่ผ่านการอนุมัติจ้างงาน ก็จะดึงรายชื่อผู้ไม่ผ่านไปเก็บไว้ที่หน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อ เพื่อดึงข้อมูลผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อไว้ให้มาทำข้อสอบ/สอบสัมภาษณ์รอบสอง ต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อทั้งหมดได้
  • สามารถเลือกได้ว่าจะสำรองรายชื่อใดหรือจะ Clear ข้อมูลการสำรองรายชื่อของรายชื่อใด
  • สามารถแสดงรายชื่อผู้ที่สำรองรายชื่อแยกตามประเภทที่สำรองไว้ได้ เช่น ประเภทไม่ผ่านการอนุมัติจ้างงาน,ไม่ผ่านการสอบและไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เป็นต้น
  • สามารถเลือกผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อเพื่อมาสัมภาษณ์หรือสอบใหม่ได้
 2887
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์