บันทึกผลสัมภาษณ์

บันทึกผลสัมภาษณ์

ใช้สำหรับให้ Admin หรือคณะกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานของบุคคลที่เข้ามาสมัครงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลคะแนนสัมภาษณ์เพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสัมภาษณ์ได้
  • สามารถให้ผู้สัมภาษณ์เลือกได้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านสัมภาษณ์นอกเหนือจากวัดด้วยคะแนนแล้ว
  • รองรับการบันทึกผลสัมภาษณ์แบบ Print Paper ไปสัมภาษณ์ จากนั้นก็นำผลสัมภาษณ์มา Key ลง Program
  • สามารถส่ง E-mail ไปหาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งผลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ได้
 4693
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์