บันทึกผลสัมภาษณ์

บันทึกผลสัมภาษณ์

ใช้สำหรับให้ Admin หรือคณะกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์ กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานของบุคคลที่เข้ามาสมัครงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลคะแนนสัมภาษณ์เพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสัมภาษณ์ได้
  • สามารถให้ผู้สัมภาษณ์เลือกได้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านสัมภาษณ์นอกเหนือจากวัดด้วยคะแนนแล้ว
  • รองรับการบันทึกผลสัมภาษณ์แบบ Print Paper ไปสัมภาษณ์ จากนั้นก็นำผลสัมภาษณ์มา Key ลง Program
  • สามารถส่ง E-mail ไปหาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งผลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ได้
 4174
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์