บันทึกตรวจข้อสอบ

บันทึกตรวจข้อสอบ

ใช้สำหรับบันทึกตรวจข้อสอบ โดยเมื่อทำการตรวจข้อสอบแล้วระบบจะทำการส่ง E-mail แจ้งผลการสอบแก่ผู้เข้าสอบพร้อมทั้ง Post ข้อมูลไปยังหน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อ กรณีมีผลสอบไม่ผ่านเพื่อเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนทำให้สามารถเรียกสัมภาษณ์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถดึงชุดการทำข้อสอบแต่ละตำแหน่งงานมาใช้ในหน้าจอตรวจข้อสอบได้้้
  • กรณีที่ผลการตรวจข้อสอบผ่าน สามารถส่งข้อมูลไปหน้าจอนัดสัมภาษณ์เพื่อนัดสัมภาษณ์ได้
  • กรณีผลการตรวจข้อสอบ ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบ สามารถส่งข้อมูลไปหน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อได้
  • สามารถแสดงผลคะแนนการสอบเป็นเปอร์เซนต์และกราฟได้้
  • สามารถบันทึกชื่อผู้ทำการตรวจข้อสอบได้
  • กรณีที่ผ่านการทดสอบสามารถเลือกส่ง E-Mail เพื่อแจ้งผลการสอบได้ทันที
  • สามารถรองรับการตรวจข้อสอบแบบรายคน หรือแบบเป็นกลุ่มได้
 3302
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์