บันทึกการทำข้อสอบ (ผู้ดูแลระบบ)

บันทึกการทำข้อสอบ (ผู้ดูแลระบบ)

ใช้สำหรับนำผลการสอบจากกระดาษคำตอบมาบันทึก โดย Admin เป็นผู้บันทึก โดยแบ่งการบันทึกคะแนนเป็นหมวด และสามารถสรุปผลคะแนนให้เห็นเมื่อกรอกเสร็จ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเก็บบันทึกชื่อผู้บันทึกได้้
  • สามารถเก็บบันทึกชื่อผู้สอบได้ ทั้งภายนอกและภายใน
  • สามารถดึงชุดข้อสอบมากำหนดได้
  • สามารถบันทึกคะแนนตามหมวดข้อสอบได้
  • สามารถสรุปผลคะแนนได้
 3956
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์