บันทึกการทำข้อสอบ

บันทึกการทำข้อสอบ

ใช้สำหรับให้ผู้สมัครเข้ามาสอบวัดความรู้ โดยที่หน้าจอนี้สามารถรองรับได้ทั้งการสอบแล้วประมวลผล สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากที่สอบเสร็จ หรือให้ผู้สมัครทำข้อสอบไว้ก่อนจากนั้นผู้ตรวจจะดึงไปตรวจข้อสอบเอง ขณะที่ทำข้อสอบแต่ละข้อ ผู้ทำข้อสอบสามารถหยุดเวลาในการทำข้อสอบชั่วคราว สามารถ Mark ข้อที่ไม่แน่ใจไว้เพื่อมาตรวจสอบในภายหลัง สามารถ Next ข้ามข้อ หรือ Back ย้อนกลับมาทำข้อก่อนหน้าได้้

คุณสมบัติ

Benefit

  • ภายหลังการสอบเสร็จสามารถแสดงผลคะแนนเป็นเปอร์เซนต์และกราฟได้
  • แสดงสามารถดึงชื่อของผู้ที่ทำข้อสอบมาแสดงได้(ซึ่งชื่อจะมาจากพนักงานภายใน)
  • สำหรับวิธีการสอบแบบ สอบผ่าน Computer และแสดงผลทันทีหลังสอบเสร็จ ภายหลังการสอบเสร็จสามารถส่ง Email แจ้งผลการสอบได้ (โดย Check จากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่หน้าจอ Option การสอบ)
  • สามารถแสดงรายงานข้อมูลผลการทำข้อสอบ(จากผู้สมัครภายในและจากภายนอก) ได้
 3598
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์