บันทึกใบสมัคร

บันทึกใบสมัคร

ใช้สำหรับให้พนักงานในองค์กรบันทึกใบสมัครเพื่อสมัครงานในตำแหน่งงานอื่นๆ และใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มากรอกใบสมัครไว้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกใบสมัครสำหรับพนักงานภายในที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้
  • สามารถนำเอาข้อมูลที่ผู้สมัครภายนอกกรอกข้อมูลไว้ มาแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง
  • สามารถระบุตำแหน่ง ที่ต้องการสมัครได้
  • สามารถระบุเงินเดือนที่ต้องการได้ในแต่ละตำแหน่ง
 7255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์