บันทึกขอนุมัติอัตรากำลังคน

บันทึกขอนุมัติอัตรากำลังคน

ใช้สำหรับบันทึกจำนวนอัตรากำลังที่ต้องการร้องขอของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการสรรหาบุคลากรได้จำนวนตรงกับความต้องการ และวันที่ต้องการ เพื่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างสูงสุด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกร้องอัตรากำลังคนของแต่ละตำแหน่งได้ กรณีที่แผนกต่างๆ อัตรากำลังคนไม่พอ
  • สามารถบันทึกร้องขออัตรากำลังคนแยกตามองค์กร หน่วยงาน ตำแหน่ง หรือ โครงการได้
  • สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องการร้องขอ จำนวนที่ต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการร้องขอ
  • สามารถระบุประเภทอัตรากำลังคนที่ต้องการร้องขอได้ เช่น พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติการร้องขอได้
  • การบันทึกร้องขออัตรากำลังคนสามารถบันทึกจำนวนร้องขอได้น้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าอัตราว่างได้
  • ผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ สามารถเข้ามาทำการอนุมัติใบร้องขอได้
  • มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามาทำการอนุมัติบันทึกร้องขออัตรากำลังคนได้
  • มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่ทำการบันทึกร้องขอแสดงถึงผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
  • สามารถทำการอนุมัติบันทึกร้องขอกำลังคนที่ระบบ Approve center หรือหน้าจอบันทึกร้องขอกำลังคนได้
 5695
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์