ปฏิทินอบรม

ปฏิทินอบรม

เพื่อแสดงรายละเอียดการอบรมโดยรวมว่า ในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้มีการอบรมอะไรบ้าง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงปฏิทินอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
  • สามารถเลือกดูปฏิทินอบรม โดยแยกตามสถานะอบรมได้
  • สามารถชี้แจงรายละเอียดการอบรมในปฏิทินได้ว่าเป็นการอบรมภายนอก, ภายใน หรือเป็นการอบรมแบบธรรมดา, แบบเร่งด่วน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4693
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์