ปฏิทินอบรม

ปฏิทินอบรม

เพื่อแสดงรายละเอียดการอบรมโดยรวมว่า ในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้มีการอบรมอะไรบ้าง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงปฏิทินอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
  • สามารถเลือกดูปฏิทินอบรม โดยแยกตามสถานะอบรมได้
  • สามารถชี้แจงรายละเอียดการอบรมในปฏิทินได้ว่าเป็นการอบรมภายนอก, ภายใน หรือเป็นการอบรมแบบธรรมดา, แบบเร่งด่วน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4217
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์