ปฏิทินจองห้องอบรม

ปฏิทินจองห้องอบรม

เพื่อแสดงรายละเอียดการจองห้องอบรมโดยรวมว่า ในวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้มีการจองห้องอบรมอะไรบ้าง

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงปฏิทินการจองห้องอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
  • สามารถเลือกรายการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของการจองห้องอบรมผ่านหน้าจอปฏิทินได้
  • สามารถเลือกดูการจองห้องอบรม โดยแยกตาม สถานะการจอง, สถานที่, ห้องอบรม ผ่านหน้าจอปฏิทินได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3911
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์