บันทึกอบรม

บันทึกอบรม

ใช้สำหรับบันทึกอบรมด้วยเอกสารขออนุมัติอบรมภายในที่อนุมัติแล้ว สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกของผู้เข้าอบรม และยังสามารถแก้ไขวิทยากรและห้องอบรมได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • ผู้เข้าอบรมสามารถดูข้อมูลการอบรมได้อย่างละเอียดจากหน้าต่างเดียวกัน เช่น หัวข้ออบรม, หลักสูตร, บุคคลทั่วไป, วิทยากร, สถานที่อบรม, ผู้จัดอบรม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3829
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์