ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงาน

รายงานข้อมูลตารางการทำงาน

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลตารางการทำงานทั้งหมดของพนักงาน ว่ากะงานนี้มีพนักงานคนใดเข้ากะงานนี้บ้าง โดยเลือกดูรายงานได้ตามประเภทของรายงานตามต้องการได้สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่, กะงาน, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน,กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

รายงานข้อมูลกะงานสำหรับพนักงาน

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลกะงานของพนักงาน ว่าช่วงเวลา, กะงานดังกล่าวมีพนักงานคนไหนที่เข้ากะงานบ้าง และกะงานดังกล่าวมีการกำหนดการคำนวณเวลาพัก, หักสาย, หักออกก่อนและ OT อัตโนมัติไว้หรือไม่ สามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่, รหัสกะงาน, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน, ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

รายงานการเข้า - ออก การมาทำงานของพนักงาน

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการรูดบัตรเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน โดยข้อมูลที่แสดงที่รายงานนี้ คือ ข้อมูลที่มีการ Import Time เข้ามาที่ยังไม่มีการประมวลผลเวลาการทำงาน ว่าพนักงานนี้เข้ากะไหน, รูดบัตรเข้า-ออกกี่ครั้ง, มีมาสายและออกก่อนไหม และแสดงเวลาทำงานทั้งหมดต่อวัน โดยสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่, รหัสกะงาน, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

รายงานการมาทำงานของพนักงาน

เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน โดยข้อมูลที่แสดงที่รายงานนี้ คือ ข้อมูลที่มีการประมวลผลเวลาการทำงานและการแก้ไขเวลาการมาทำงานของพนักงานแล้ว ว่าพนักงานนี้เข้ากะไหน, รูดบัตรเข้า-ออกกี่ครั้ง, มีมาสายและออกก่อนไหม และแสดงเวลาทำงานทั้งหมดต่อวัน โดยสามารถเรียกข้อมูลให้แสดงตามช่วงวันที่, รหัสกะงาน, หน่วยงานระดับที่ 1, หน่วยงานระดับที่ 2, ประเภทพนักงาน, กลุ่มพนักงาน ตำแหน่งงานและชื่อพนักงานได้

 15018
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์