ประมวลผลวันลาคงเหลือ

ประมวลผลวันลาคงเหลือ

ใช้สำหรับประมวลผลวันลาคงเหลือของพนักงานตอนสิ้นปี เพื่อยกยอดวันลาสะสมไปเป็นจำนวนวันลาของพนักงานในปีถัดไป และยังใช้คำนวณวันลาคงเหลือเป็นรายได้ให้กับพนักงาน โดยเลือกรหัสรายได้สำหรับประเภทการลาแต่ละประเภทได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลวันลาคงเหลือของพนักงานตอนสิ้นปี เพื่อยกยอดวันลาสะสมไป เป็นจำนวนวันลาของพนักงานในปีถัดไปได้
  • สามารถคำนวณวันลาคงเหลือเป็นรายได้ให้กับพนักงานโดยเลือกรหัสรายได้สำหรับ ประเภทการลาแต่ละประเภทได้หรือประเภทการลาหลายประเภทจ่ายโดยใช้รหัสราย ได้ตัวเดียวกันได้
  • สามารถระบุปีที่ต้องการประมวลผลวันลาคงเหลือได้
  • สามารถเลือกช่วงข้อมูลของพนักงานที่ต้องการประมวลผลวันลาคงเหลือได้
  • สามารถเลือกประเภทการลาที่ต้องการประมวลผลวันลาคงเหลือได้
  • สามารถกำหนดให้เช็คจำนวนวันลาที่ต้องการประมวลผลได้
 3669
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์