ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน

ประมวลผลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน

ใช้สําหรับประมวลผลข้อมูลจากระบบเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยสามารถประมวลผลได้มากกว่า 1 งวดการจ่าย ซึ่งข้อมูลที่นำมาประมวลนั้นมาจากส่วนต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลงวดการจ่าย, ข้อมูลรายได้-รายหัก, ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลประเภทการลา, ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา, ข้อมูลตารางการทำงาน, ข้อมูลกะงาน และ ข้อมูลจากการประมวลผลเวลาซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานทั้งกะงานปกติและกะงาน OT, ข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน และ ข้อมูลออกก่อนเลิกงาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนและทำการบันทึกจ่ายต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลค่าแรงรายชั่วโมงสำหรับพนักงานรายชั่วโมง และ ค่าแรงรายวัน สำหรับพนักงานรายวันได้
  • สามารถประมวลผลหักสายและออกก่อนในแต่ละกะงานได้
  • สามารถประมวลผลหักขาดงานของพนักงานรายเดือนได้
  • สามารถประมวลผลเงินค่าล่วงเวลาได้
  • สามารถประมวลผลรายได้อื่นๆ โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับแต่ละรายได้ตามข้อกำหนดโดยรวมของแต่ละบริษัทประกอบด้วย 1.เงื่อนไขสำหรับรายได้แบบเต็มจำนวนเงิน 2. เงื่อนไขสำหรับรายได้แบบขั้นบันได้
  • สามารถประมวลผลในส่วนของการลาแบบหักเงิน, การลาแบบจ่ายเงินคืนให้กับพนักงาน, รายได้สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรายได้สำหรับแต่ละกะงานที่ระบุไว้ได้
  • ถ้ามีการประมวลผลในครั้งถัดไปเมื่อ User ทำการเลือกรูปแบบงวดการจ่ายแล้วโปรแกรมจะดึงรูปแบบการประมวลผล ของงวดการจ่ายก่อนหน้าที่เคยประมวลผลไปแล้วมา Set ข้อมูลให้
 3879
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์