บันทึกแก้ไข-ปรับปรุง Import time

บันทึกแก้ไข-ปรับปรุง Import time

ใช้สำหรับแก้ไข/ปรับปรุงเวลาที่ Import Time จากเครื่องรูดบัตรและเครื่อง BioScan ที่อาจจะมีการ Import Time ผิด หรือพนักงาน Scan นิ้วไม่ครบตามจำนวนครั้งของกะงานนั้นๆ ทำให้เวลานำไปประมวลผลเวลาจะไม่สามารถประมวลผลเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้ต้องมีการสร้างหน้าจอบันทึก/แก้ไขเวลา Import Time

 3827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์