บันทึกแก้ไข,ปรับปรุงเวลา(จากใบขอแก้ไขเวลา)

บันทึกแก้ไข,ปรับปรุงเวลา(จากใบขอแก้ไขเวลา)

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการขอแก้ไข,ปรับปรุงเวลาจากใบขอแก้ไขเวลา ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นผู้ทำการบันทึกขอแก้ไขเวลา และ ใครเป็นผู้อนุมัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเก็บประวัติการแก้ไขเวลาของพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกรายละเอียดของการขอแก้ไขเวลาของพนักงานได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารได้มากกว่า 1 เอกสาร
  • สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
  • สามารถแสดงข้อมูลการแก้ไข , ปรับปรุงเวลาจากใบขอแก้ไขเวลาได้
  • สามารถบันทึกแก้ไข , ปรับปรุงเวลาได้โดยง่าย
 4333
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์