บันทึกแก้ไข-ปรับปรุงเวลา (Manual)

บันทึกแก้ไข-ปรับปรุงเวลา (Manual)

ใช้สำหรับทำการแก้ไขข้อมูลการลงเวลาการเข้าออกงาน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งรูปแบบการทำงานนั้น มีการกำหนดเป็นช่วงของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและแก้ไขข้อมูลเป็นผลให้ User ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแก้ไขเวลาการเข้า - ออกงานได้อย่างถูกต้อง
  • ในการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสามารถค้นหาข้อมูลเป็น แบบช่วงข้อมูลได้
  • สามารถทำการแก้ไขข้อมูลเวลา หรือ ข้อมูลของพนักงานได้มากกว่า 1 คน
  • ง่ายต่อการรายงานข้อมูลในส่วนของการแสดงข้อมูลเนื่องจากมีการแสดงเวลาเข้า - ออกอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวลา เข้างานสายอีกด้วย
  • สามารถระบุวันที่ที่ต้องการแก้ไข , ปรับปรุงเวลาได้
  • สามารถเลือกให้แสดงรายการข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบก่อนได้
  • สามารถเพิ่มข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงานรายคนได้จาก More Action
  • สามารถเพิ่มข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงานรายกลุ่มได้จาก More Action
  • สามารถแก้ไขข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงานได้จาก More Action
  • สามารถลบข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงานได้จาก More Action
 9853
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์