ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน

ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน

ใช้สำหรับประมวลผลเวลาการเข้า - ออกการทำงานของพนักงาน ทั้งการทำงานปกติ และการทำงานล่วงเวลา (OT) ซึ่งรวมไปถึงการประมวลผลการขาด ลา มาสาย ด้วยโดยอ่านข้อมูลการลงเวลาจากข้อมูลเวลาที่ผ่านการ Import เข้ามาในโปรแกรมแล้ว

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถทราบเวลาการมาทำงานของพนักงาน (Time Record) ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการมาทำงานปกติ, การลา, การขาดงาน, การมาสาย, การออกก่อน หรือเลิกงานก่อนเวลาและการทำงานล่วงเวลา
  • ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อคำนวณค่าแรงรายวัน, ค่าแรง OT ซึ่งจะถูกประมวลผลค่าแรงเข้าระบบเงินเดือน
  • สามารถระบุเดือนที่ต้องการประมวลเวลาทำงานของพนักงานได้
  • สามารถระบุวันที่ที่ต้องการประมวลเวลาทำงานของพนักงานได้
  • สามารถเลือกหัวข้อการประมวลผลได้ว่าจะประมวลผลเวลาการมาทำงาน หรือจะประมวลผล ขาด, สาย, ออกก่อน
  • สามารถเลือกช่วงข้อมูลพนักงานที่ต้องการจะประมวลผลได้
  • มีหน้าจอสรุปข้อมูลก่อนการประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • สามารถตรวจสอบผลการประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานได้
 5951
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์