บันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว

บันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว

ใช้สำหรับบันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรชั่วคราว พนักงานบางคนอาจมีโอกาสที่จะออกไปทำงานข้างนอกแล้วไม่ได้มีการ Stamp เวลาไม่ว่าจะเป็นการรูดบัตรหรือการ Scan ลายนิ้วมือ ซึ่งทำให้พนักงานส่วนนั้น ไม่ได้มีการบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน ในช่วงวันนั้นๆ และอาจทำให้การประมวลผลเวลาเกิดการผิดพลาดได้ ดังนั้นหน้าจอบันทึกขอยกเว้นการรูดบัตรจึงได้ทำขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานในส่วนนี้ ซึ่งจะทำให้การประมวลผลเวลาไม่เกิดข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้

 3953
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์