บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน

บันทึกจำนวนวันอนุญาตลาพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกจำนวนวันอนุญาตลาแต่ละประเภทให้กับพนักงานในองค์กร ว่าในการลาแต่ละประเภทหรือการลาแต่ละวันในองค์กรนั้นสามารถลาได้กี่วัน มีรูปแบบหรือขั้นตอนในการลาอย่างไร เพื่อที่พนักงานจะได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของพนักงานที่จะได้รับในการทำงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดจำนวนวันลาของพนักงานแบบเป็นขั้นบันได ตามอายุงาน , ตำแหน่ง , หน่วยงานหรือดูทั้งอายุงานและตำแหน่ง และหน่วยงานได้
  • สามารถกำหนดจำนวนวันลาของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถกำหนดจำนวนวันลาให้พนักงานเป็น วัน หรือ ชม.ได้
  • สามารถกำหนดจำนวนวันลาให้พนักงานได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในประเภทการลา
  • แสดงข้อมูลพนักงานเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการบันทึก
  • กรณีที่เลือกพนักงานผิดสามารถลบพนักงานที่ไม่ต้องการออกได้
  • สามารถแก้ไขจำนวนวันลาของพนักงานได้ถึงแม้จะถูกอ้างอิงไปใช้งานแล้ว
  • สามารถลบข้อมูลที่กำหนดจำนวนวันลาให้แก่พนักงานไว้ได้โดยให้กลับไปใช้จำนวนวันที่กำหนดไว้ ที่ประเภทการลาได้ อัตโนมัติ
  • สามารถกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้กับพนักงานแบบกลุ่มได้จาก More Action
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขจำนวนวันลาให้กับพนักงานแบบกลุ่มได้
 5164
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์