บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน

บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน

ใช้สําหรับบันทึกรูปแบบตารางการทำงานของกะงานให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อความสะดวก ในการกําหนดกะงาน การเปลี่ยนกะงานให้กับพนักงาน หากพนักงานในบริษัทมีจํานวนมากและมีการสับเปลี่ยนกะเป็นประจํา

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกตารางการทำงานให้กับพนักงานกรณีที่ต้องการกำหนดข้อมูลที่เหมือนกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลตารางการทำงานแบบรายคนได้
  • สามารถเลือกรหัสกะงานที่ต้องการยกเลิกให้กับพนักงานที่ต้องการยกเลิกได้
  • สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดให้กับตารางการทำงานของพนักงานได้
  • สามารถกำหนดกะงานที่ต้องการให้ทำงานใน 1 วัน ได้มากกว่า 1 กะงาน
  • สามารถกำหนดวันทำงานสำหรับตารางการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถกำหนดวันหยุดสำหรับตารางการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถบันทึกตารางการทำงานแบบวนรอบช่วงวันได้้
  • สามารถบันทึกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวมได้จาก More Action
  • สามารถยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวมได้จาก More Action
 27571
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์